Undersökning av gudstjänster

Styrelsen har känt ett behov av att följa upp hur våra gudstjänster upplevs och samtidigt fånga in önskemål om eventuella förändringar.