Församlingen

Equmeniakyrkan Smögen vill vara en öppen kyrka som välkomnar alla till gudstjänster, samtal, gemenskap, dagledigträffar, konfirmation, barn- och ungdomsarbete.

Smögens Missionsförsamling bildades 1879 och fick 2019 namnet Equmeniakyrkan Smögen. Idag har vi ca 120 medlemmar. Medlem kan var och en bli som vill tro på Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Medlem blir man genom samtal med pastor. Det går alldeles utmärkt att delta i verksamheten utan att vara medlem. Församlingens pastor har vigselrätt och tystnadsplikt.

Equmeniakyrkans teologiska grund och vår församlings stadgar kan du ta del av här.