Vårt nya programblad

Himmel och hav – Så kallar vi vårt nya församlingsblad. Likt tidigare får du ett preliminärt kalendarie men numera kompletteras det med mer redaktionellt material som berättar om vår församling och Equmenia. Häftet har lämnat tryckeriet och landar förmodligen i brevlådorna på Smögen under kommande vecka. Du kan också ladda ner det här.