Stort tack från Equmenia!

Equmenias vårauktion genomfördes lördagen 25 mars. Det blev ett resultat på drygt 75.000:- som går till vårt barn- och ungdomsarbete. Många tack till alla inblandade!