Michael Jeff Johnson

Konsert, fredag 10 november, kl 19.00. Fika i Ankarsalen efteråt.
Arr: Bilda