Hälsning från familjen Kiese

Equmeniakyrkan Smögen är kontaktförsamling för familjen Kiese. Familjen Kiese består av Hervé, Clara och barnen Samuel och Miriam. De har senast bott i Trollhättan men sedan våren 2022 arbetar de som missionärer i Louzi vid Kongofloden. Följ dem gärna på Instagram @kieseikongo