Ett värdigt liv för alla

Välkommen på Gudstjänst med fokus på Mission i andra länder. 

Söndag 14 januari, kl 11.00

Rune Andersson från Göteborg talar om Equmeniakyrkans samarbeten ute i världen. Insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete.