Äktenskaps-Alpha

Sju veckor för att stärka relationen. Måndagar kl 19-21 på M/S Soten, med middag. Kostnad:100:-. Anmälan till Jan-Eric Larsson senast 2023-01-04.