Pulsbandyn tar en paus

Pulsbandyn på fredagar är en Equmenia-verksamhet för ungdomar i åk 6 och äldre. Just nu har vi en period med få intresserade och har därför avslutat bokningen av idrottshallen i Smögens idrottshus under resten av vårterminen 2023. Förhoppningsvis kommer det en ny kull framöver.