Vi söker ungdomspastor och församlingsmusiker

Vill du vara den ungdomspastor/diakon som med Kristus i centrum, leder och visar vägen för barn, ungdomar och familjer i vår del av Bohuslän? En klippa som ungdomarna kan knyta an till och en motor i utvecklandet av barn- och ungdomsarbetet och församlingslivet.
Heltid eller deltid.

Vi söker även församlingsmusiker eller musikledare som kan utveckla församlingens musikliv. Deltidsanställning.

Ansökan med referenser önskas snarast. Intervjuer sker löpande.
För mer information om tjänsten, kontakta ordförande Gunnar Ekström, tel 0708-38 38 38.


För mer info se våra Facebook-sidor:
Facebook - Equmeniakyrkan Smögen >>
Facebook - Equmenia Smögen >>
Facebook - Equmeniascout Smögen >>